Šlabikár ako z rozprávky

Čítať článok
Anton Zorád
Čítať príbeh

Jana Šillerová sa narodila na Liptove.  Vyše 35 rokov žije v Nitre, kde študovala na Pedagogickej fakulte. Je autorka šlabikárovej knižky A ako AMÁLKA R ako ROZPRÁVKA, spoluautorka Inovatívnych a aktivizujúcich metód vo výučbe 1. - 4. ročníka ZŠ a autorka moderného prístupu k vyučovaniu s názvom Vzdelávanie, ktoré baví. Má kvalifikáciu trénera VEU ASK Vzdelávanie pre 21.storočie. Vyše dvadsať rokov učila v základnej škole, prevažne prvákov. Sedem rokov viedla úspešné občianske združenie zamerané na prácu s deťmi a rodinou. Pôsobila ako špecialista pre školstvo a vzdelávanie vo verejnej správe, externe učila na UKF v Nitre alternatívnu pedagogiku. V súčasnosti spolupracuje s Mestom Nitra v oblasti školstva a vzdelávania. Ďalej spolupracuje s mediačnou poradňou ako konzultant v pomáhajúcej profesii, pôsobí v súkromnom i v domácom vzdelávaní. Píše, tvorí, vzdeláva, poskytuje konzultácie rodičom a učiteľom. 

Ste autorkou knižky A ako Amálka R ako Rozprávka. Komu je určená a čo Vás viedlo k jej napísaniu?

Knižka je určená predškolákom a prvákom. Patrí do rúk ich rodičom a učiteľom na spoločné čítanie. Zaujme i druhákov, ktorí už čítajú sami. Keď sa mi narodilo prvé vnúča a začali sme spolu objavovať svet, vedela som, že bežný šlabikár tomuto dieťaťu nemá čo dať. Uvedomovala som si, že takých detí, ako môj vnuk je veľa. Prišiel čas odovzdať skúsenosti, ktoré som s nimi v škole prežila a dary, ktoré som od nich dostala.

Obsahuje sofistikované ilustrácie. Kto je ich autorom, ako vznikali a čo nimi autorka knihy sleduje?

Ilustrácie sú dielom tímovej spolupráce s návrhárom ilustrácií a konzultantom Daliborom Koššom a s ilustrátorom a grafikom Jakubom Šimjakom.  Pracovali sme každý zo svojho domu so zdieľanými obrazovkami počítača a tabletu. Prebrali sme spoločne každý detail. Ilustrácie sú dôkladne premyslené. Nič v nich nie je náhodné. Podporujú detskú predstavivosť a myslenie. Deťom so špecifickými poruchami učenia pomáhajú porozumieť čítanému obsahu.  

Písaný text tiež nie je len na čítanie. Môžete nám objasniť jeho ciele?

Ak chceme malé deti priviesť k poznaniu, čo im čítanie môže dať, potrebujeme zapojiť do učenia emócie, tvorivosť a myslenie. Preto šlabikárová knižka ponúka viac ako čítanie. Každá rozprávková dvojstrana sa venuje inej oblasti, zážitku, či okamihu bežného života. Leitmotívom sú vzťahy v rodine.  Založené na vzájomnej úcte a dôvere. Cieľom knižky je objavovať, nie moralizovať, ani poučovať.

Tento šlabikár revidovali deti. Ako to prebiehalo a prečo  deti?

Bolo pre mňa samozrejmé, že knižka musí prejsť  hodnotením a pripomienkovaním detí. Je pre ne. Musí ich baviť. Inak nemá zmysel. Prešli sme každú stranu. Čo ich pobavilo, v knižke ostalo. Čomu nerozumeli, alebo ich nezaujalo, som prerobila. Až kým sme neboli spokojní. Oni i ja.

Už samotný obal knihy núti čitateľa rozmýšľať. Je tam rébus s vajíčkami a písmenami, ktorý som riešil pomocou googlu.

Výborne. O to mi pri tvorbe šlo. Prebudiť v čitateľovi zvedavosť a pátrať po informáciach. Jednoducho povedané, chcieť vedieť viac. Pre radosť z poznania. Deti to vedia. Dospelým treba k tomu občas vyjsť v ústrety. Malý vtip s písmenami na vajíčkach v hniezde je tam práve pre nich.

Práca s touto knihou si vyžaduje určité pedagogické zručnosti. Kde nájdeme inštruktáž ako  s ňou pracovať? 

Každý môže knižku používať a čítať, ako chce. Kto chce vedieť viac, nájde autorskú inšpiráciu vo fb skupine, ktorú som k nej založila. Má rovnaký názov ako knižka. Rodičia i učitelia v nej môžu zdieľať skúsenosti, ako s knižkou oni pracujú. Môžu sa pýtať aj na radu, ako pomôcť dieťaťu s čítaním, či učením vôbec. 

Ako dlho trvalo vytvorenie knižky od myšlienky po  jej vydanie?

Osem rokov. V podstate som to pre vnuka do prvej triedy nestihla. Naučil sa čítať skôr, ako vyšla knižka vo finálnej podobe. Z bohatého materiálu, ktorý som k nej za tie roky vytvorila. Sú za ním nespočetné hodiny práce, overovania poznatkov, rozhovorov s rodičmi , s učiteľmi, vzdelávania a praxe.

Ako a kde prebiehal jej krst a kto boli krstitelia?

Krst knižky sa konal v Bratislave 22.mája 2019. Náhodou a symbolicky v deň narodenín majstra slova, pána spisovateľa Tomáša Janovica. On a charizmatická pani herečka Eva Pavlíková krstili knižku čokoládovými dukátikmi. Asistovali im deti, ktoré sa postarali, aby ani kúsok čokolády nevyšiel nazmar.

Kde je možné knihu zakúpiť?

Šlabikárovú knižku má v ponuke obchod najvzdelavanie.sk, kníhkupectvo Martinus, kníhkupectvo Artforum. Postupne pribudnú i ďalšie. Informácie o tom budú zverejnené na fb.  Aj to, kde bude aktuálne ku knižke beseda.

Plánujete v budúcnosti napísať podobnú knihu napr. na matematiku, vlastivedu alebo prírodovedu?

Námetov a inšpirácie by bolo dosť, ale momentálne nie. Pracujem na rozvoji inovatívneho učenia čítania a všetkého, čo s ním súvisí. 

Odkaz pre učiteľov prvého ročníka základných škôl?

Prajem im, aby sa im podarilo udržať a rozvinúť iskru záujmu a zvedavosti, s ktorou prichádzajú deti do školy.

Ako trávite voľný čas, máte nejaké koníčky?

Rada poznávam nové miesta a mestá. Baví ma dívať sa na svet otvorenými očami, neprestávať objavovať, žasnúť a učiť sa. 

Váš obľúbený citát, ľudová múdrosť alebo životné motto?

Všetko, čo potrebujeme deťom odovzdať je ľudskosť.

Tagy príbehu

Viac príbehov z archívu